Придбання операційного нейрохірургічного столу для КНП "ЦМЛ" Рівненської міської ради Брав участь

Доданий
24.09.2020
Номер
1
Розвиток людського капіталу

Нейрохірургічне відділення КНП «ЦМЛ» РМР - єдиний підрозділ, який здійснює надання високоспеціалізованої нейрохірургічної допомоги жителям міста і області, що можлива за наявності відповідного технічного оснащення, в т.ч. операційного нейрохірургічного столу з системою стабілізації голови та комплектом аксесуарів для проведення оперативних втручань на хребті та головному мозку.

Автор проєкту
Бюджет
2 927 778 грн
Розрахунок бюджету
Адреса
вул. Миколи Карнаухова (Мірющенка), 25А, Рівне

Опис

Пріоритет відповідно до номера і назви завдання з Державної стратегії регіонального розвитку

Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги

Стратегічна ціль реалізації проєкту ВГБ відповідно до номера і назви завдання Стратегії розвитку Рівненської області

«Розвиток людського капіталу», завдання «Створення дієвих механізмів мобілізації жителів до вирішення місцевих проблем»

Мета та завдання проєкту

Проєкт направлений на покращення якості надання медичних послуг шляхом придбання оснащення для нейрохірургічної операційної – операційного нейрохірургічного столу з системою стабілізації голови та комплектом аксесуарів, що дозволить проводити нейрохірургічні втручання на високому рівні, і повноцінно використовувати наявну апаратуру – операційний мікроскоп та електронно-оптичний рентген-апарат.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Реалізація проєкту дозволить підвищити якість надання спеціалізованої високотехнологічної нейрохірургічної допомоги при судинних і онкологічних захворюваннях центральної нервової системи, травмах і захворюваннях хребта й спинного мозку, забезпечити зменшення інвалідизації травм і захворювань.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту

Придбання мобільного операційного нейрохірургічного столу з системою стабілізації голови та комплектом аксесуарів дозволить: проводити оперативні втручання, мінімізуючи травматичність і тривалість операції, що благоприємно впливатиме на тривалість лікування, покращити віддалені результати, сприятиме зменшенню інвалідизації травм і захворювань. Очікуване зростання кількості оперативних втручань - до 10%, зменшення тривалості перебування в стаціонарі на 3-5 днів.

Інноваційність, соціальна ефективність, загальнодоступність, бюджетна ефективність тощо проєкту

Наявність даного обладнання, єдиного в області, дозволить проводити оперативні втручання на сучасному європейському та світовому рівнях без залучення коштів пацієнтів. Залучення коштів державного бюджету (90% загальної вартості проєкту) дозволить зменшити навантаження на місцевий бюджет.

Орієнтовний план заходів з реалізації проєкту

Реалізації проєкту триватиме до кінця бюджетного року та включатиме наступні заходи:
1.Проведення тендерних процедур.
2.Закупівля операційного нейрохірургічного столу з системою стабілізації голови та комплектом аксесуарів.
3.Монтаж обладнання.
4.Введення в експлуатацію обладнання.
5.Навчання медичного та технічного персоналу.
6.Сервісне обслуговування обладнання.

Інша інформація щодо проєкту

Реалізація проєкту дозволить, вперше в області, забезпечити нейрохірургічне відділення сучасними засобами надання нейрохірургічної допомоги на користь жителів міста та області на безоплатній основі.

Заявник проєкту ВГБ (хто надає лист-погодження проєкту ВГБ, повна юридична назва)

Рівненська міська рада

Територія або назва населеного пункту де планується реалізація проєкту

м.Рівне та Рівненська область

Очікуваний обсяг фінансування проєкту ВГБ за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, грн

2635000

Обсяг співфінансування проєкту ВГБ з місцевого бюджету, грн

292778

Обсяг співфінансування проєкту ВГБ з інших джерел, грн

0.0

Фотографії