Bizhub. Мережа розвитку підприємництва в територіальних громадах Рівненської області Брав участь

Доданий
03.10.2020
Номер
13
Розвиток економічного потенціалу

З метою розвитку підприємництва в нових адміністративних районах Рівненської області передбачається започаткування мережі тренерів, навчальних центрів та проведення публічних подій для пошуку, відбору, навчання та підтримки підприємців відповідно до смарт-спеціалізації Рівненської області.

Автор проєкту
Бюджет
2 400 000 грн
Розрахунок бюджету
Адреса
вул. Фабрична, 12, Рівне

Опис

Пріоритет відповідно до номера і назви завдання з Державної стратегії регіонального розвитку

68. Підвищення рівня обізнаності населення з питань організації та провадження підприємницької діяльності

Стратегічна ціль реалізації проєкту ВГБ відповідно до номера і назви завдання Стратегії розвитку Рівненської області

Розвиток економічного потенціалу, завдання: розвиток інфрастуктури підтримки підприємництва

Мета та завдання проєкту

Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Практика «вирощування» або акселерації підприємництва для стійкого розвитку і соціальної відповідальності не розвинена у Рівненській області. Загальна проблема полягає у низькому рівні підприємницьких компетенцій, відсутності стандартів, обговоренні та поінформованості про можливості розвиткута навчання для впровадження культури підприємництва. Водночас, при адміністративній реформі утворюються нові центри регіональної взаємодії, які у поєднанні з промисловою структурою, освітою, об’єднаними тер

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту

• створення чотирьох осередків підприємництва
• проведення 8 подій - презентацій можливостей мережірозвиткупідприємництва і акселератора
• навчання 10 тренерів з підприємництва для Рівненської області
• розробка 12 концептівпідприємницькихпроектів для Рівненської області
• залучення 500 осіб на подіях
• анкетування 1000 осіб-підприємців

Інноваційність, соціальна ефективність, загальнодоступність, бюджетна ефективність тощо проєкту

Формат акселератора ще невідомий для Рівненської області, акцент буде зроблено на проектах, які будуть розглядатися як пілотні відповідно до смарт-спеціалізації Рівненської області.
Соціальна ефективність полягає у створенні можливостей для молоді, підприємців, осіб з обмеженими можливостями і консультаційних послуг з моделювання та прототипування підприємницьких продуктів та послуг, також поширення і формування мережі або бази даних зацікавлених організацій, що хочуть розвивати або вдосконалюв

Орієнтовний план заходів з реалізації проєкту

Листопад 2020 - закупівл ятехніки та обладнання для регіональних центрів
Навчаннятренерів та формування бази даних зацікавлених організацій та цільової аудиторії
Грудень 2020 - проведення 8 подій, по дві в кожному центрі для презентації можливостей та визначення потреб ,які саме проекти необхідно розвивати в кожному регіональномуцентрі підприємництва. Додатково можливепроведення 8 вебінарів з експертами по підприємництву з іншихрегіонівУкраїни.

Інша інформація щодо проєкту

https://www.facebook.com/bizhubrv

Заявник проєкту ВГБ (хто надає лист-погодження проєкту ВГБ, повна юридична назва)

Установа Агенція регіонального розвитку Рівненської області

Територія або назва населеного пункту де планується реалізація проєкту

Рівненська область (осередки Рівне, Сарни, Вараш, Дубно)

Очікуваний обсяг фінансування проєкту ВГБ за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, грн

2160000

Обсяг співфінансування проєкту ВГБ з місцевого бюджету, грн

240000

Обсяг співфінансування проєкту ВГБ з інших джерел, грн

0.0

Фотографії