"Зігрій немовля" Брав участь

Доданий
30.09.2020
Номер
2
Розвиток людського капіталу

Щороку в області народжується 13 000 немовлят, з них 1500 дітей народжуються передчасно, всі передчасно народжені діти потребують виходжування в спеціальних умовах до досягнення ними певного віку, без цього їм просто не вижити! Такі умови створює для них спеціальний інкубатор. Проект передбачає придбання 3х інкубаторів для КП РОДЛ , де виходжується 60% недоношених дітей Рівненської області.

Автор проєкту
Катерина
Катерина Макарчук
Бюджет
1 161 000 грн
Розрахунок бюджету
Адреса
вул. Київська, 60, Рівне

Опис

Пріоритет відповідно до номера і назви завдання з Державної стратегії регіонального розвитку

102. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги

Стратегічна ціль реалізації проєкту ВГБ відповідно до номера і назви завдання Стратегії розвитку Рівненської області

Розвиток людського капіталу, завдання - створення дієвих механізмів мобілізації жителів до вирішення місцевих проблем

Мета та завдання проєкту

Мета та завдання проекту: підвищити якість надання медичної допомоги недоношеним дітям Рівненської області шляхом придбання трьох сучасних інкубаторів для виходжування передчасно народжених дітей в обласній дитячий лікарні.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

В області щороку народжується 13 тис дітей, з них 10% є передчасно народженими. Вони переводяться в Рівненську обласну дитячу лікарню.
Щоб виходити недоношене немовля необхідним є забезпечення особливих умов позаутробного існування, за допомогою спеціальних інкубаторів з автоматичним зволоженням та регулюванням температури повітря для забезпечення термонейтрального середовища для дитини. Кошти для придбання новітнього обладнання на підприємстві відсутні.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту

1. Зменшення терміну перебування недоношених дітей в стаціонарі до 15,5 л/д
2. Зменшення витрат коштів на використання кисню, деззасобів та медикаментів на лікування ускладнень.
3. Додаткова можливість госпіталізації більшої кількості дітей (до 400) в рік.
4. Зменшення інвалідизації та хронічних захворювань у передчасно народжених дітей

Інноваційність, соціальна ефективність, загальнодоступність, бюджетна ефективність тощо проєкту

1. Інноваційність: Впровадження сучасних ефективних технологій виходжування та ранньої реабілітації передчасно народжених та маловагових дітей .
2. Соціальна ефективність : Зменшення інвалідизації та хронічних захворювань у передчасно народ-жених дітей.
3.Загальнодоступність: Лікування з використанням закупленого обладнання буде доступне всім мешканцям Рівненської області
4.Бюджетна ефективність: експлуатація, ремонт та технічне обслуговування за власні кошти підприємства

Орієнтовний план заходів з реалізації проєкту

1. Оголошення та проведення тендерних закупівель обладнання. (листопад 2020р.)
2. Закупівля обладнання (грудень 2020р)
3. Встановлення та введення в експлуатацію (грудень 2020р)
4. Навчання персоналу (грудень 2020р)

Заявник проєкту ВГБ (хто надає лист-погодження проєкту ВГБ, повна юридична назва)

Рівненська обласна рада

Територія або назва населеного пункту де планується реалізація проєкту

Рівненська область

Очікуваний обсяг фінансування проєкту ВГБ за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, грн

1024000

Обсяг співфінансування проєкту ВГБ з місцевого бюджету, грн

116100

Обсяг співфінансування проєкту ВГБ з інших джерел, грн

20900

Фотографії