Підвищення рівня безпеки, шляхом посилення добровільних пожежних команд Рівненської області Брав участь

Доданий
03.10.2020
Номер
12
Розвиток людського капіталу

Проєкт передбачає підвищення рівня безпеки громад, шляхом посилення добровільних пожежних команд Рівненської області в громадах, де створені та в перспективі будуть створені місцеві (добровільні) підрозділи пожежної охорони та Центри безпеки. Забезпечення пожежних команд необхідним обладнанням та спорядженням. Популяризацію, підтримку та розвиток добровільних пожежних команд в громадах області.

Автор проєкту
Роман
Роман Мартин
Бюджет
1 000 000 грн
Розрахунок бюджету
Адреса
Рівненський район, Корнин

Опис

Пріоритет відповідно до номера і назви завдання з Державної стратегії регіонального розвитку

6 Визначення механізму стимулювання співробітництва територіальних громад, зокрема шляхом об’єднання їх ресурсів, і т.д

Стратегічна ціль реалізації проєкту ВГБ відповідно до номера і назви завдання Стратегії розвитку Рівненської області

3. Розвиток людського капіталу.

Мета та завдання проєкту

Метою проєкту є підвищення рівня пожежної безпеки на території об'єднаних територіальних громад Рівненщини, а також забезпечення своєчасного реагування на пожежі та надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення.
Завданням проекту є покращення рівня забезпечення існуючих пожежних команд шляхом закупівлі пожежно-технічного обладнання та спорядження, а також популяризація та розвиток добровільних пожежних команд через навчання та обмін досвідом.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Результати дослідження безпекової ситуації у громадах Рівненської області засвідчують необхідність створення, розвитку існуючих та забезпечення пожежно-технічним обладнанням місцевих (добровільних) пожежно-рятувальних підрозділів. Це дозволить громадам своєчасно реагувати на пожежі та надавати допомогу у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Така практика вже тривалий час існує в Республіці Польща та інших країнах Європи і необхідною для забезпечення безпеки мешканців громад Рівненщини.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту

Об'єднання територіальних громад Рівненщини з метою створення нових та підвищення рівня існуючих добровільних пожежних громад є інструментом сталого регіонального розвитку.
Придбана в рамках проекту спеціальна техніка та пожежне устаткування дозволять підвищити рівень забезпечення існуючих пожежних команд та будуть корисними та новостворених.
Проведення навчань, обмін досвідом та постійний інформаційний супровід діяльності пожежних команд через створення спеціального інформаційного ресурсу .

Інноваційність, соціальна ефективність, загальнодоступність, бюджетна ефективність тощо проєкту

Проєкт є інноваційним та соціально спрямованим, оскільки результатом його буде безпечний та сталий розвиток громад. Крім того проєкт залучає до його реалізації всі верстви населення громади, тому є загальнодоступним. Співфінансування з місцевих бюджетів забезпечить бюджетну ефективність проекту ВГБ.

Орієнтовний план заходів з реалізації проєкту

1. Жовтень 2020 року – до закінчення проекту – створення та підтримка веб-сайту – інформаційно-аналітичного майданчику для громад Рівненщини, щодо висвітлення діяльності підрозділів пожежної охорони.
2. Жовтень-Грудень 2020 року – організація та проведення навчальних семінарів/тренінгів в рамках проєкту.
3. Листопад-Грудень 2020 року - закупівля та розподіл між громадами учасниками проєкту пожежно-технічного обладнання та спеціальної техніки (автомобіль для прибирання снігу та посипання доріг)

Заявник проєкту ВГБ (хто надає лист-погодження проєкту ВГБ, повна юридична назва)

Корнинська сільська рада

Територія або назва населеного пункту де планується реалізація проєкту

Рівненська область, Корнинська сільська рада

Очікуваний обсяг фінансування проєкту ВГБ за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, грн

900000

Обсяг співфінансування проєкту ВГБ з місцевого бюджету, грн

100000

Обсяг співфінансування проєкту ВГБ з інших джерел, грн

-3