Мобільна сцена з світлозвуковим обладнанням для громад Рівненщини безкоштовно Брав участь

Доданий
02.10.2020
Номер
7
Розвиток економічного потенціалу

З метою економії коштів новостворених територіальних громад, а також розвитку подієвого туризму в межах Рівненської області пропонуємо закупити мобільну сцену зі світлозвуковим обладнанням для передачі його на безоплатній основі при проведенні масових заходів соціального, культурного, туристичного, екологічного та освітнього напрямків у громадах області.

Автор проєкту
Володимир
Володимир Самчук
Бюджет
2 860 000 грн
Розрахунок бюджету
Адреса
вул. Михайла Драгоманова, 22, Рівне

Опис

Пріоритет відповідно до номера і назви завдання з Державної стратегії регіонального розвитку

48. Створення умов для збереження самобутньої народної культури, звичаїв, традицій, обрядів, у тому числі національних меншин

Стратегічна ціль реалізації проєкту ВГБ відповідно до номера і назви завдання Стратегії розвитку Рівненської області

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ, Розвиток туристичних об’єктів, продуктів та мереж

Мета та завдання проєкту

Мета: забезпечення культурно-мистецьких заходів (фестивалів, етно-фестивалів, концертів, арт-майданчиків) по Рівненській області в рамках поромоції подієвого туризму мобільною сценою зі світлозвуковим обладнанням на безоплатній основі.
Завдання: створити туристичну привабливість області подієвими засобами, надавши можливість громадам Рівненщини використовувати якісне сучасне музичне та технічне забезпечення

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Щороку на території Рівненської області проводиться більше 120 культурно-масових подій різного рівня. Новостворені громади часто мають недостатньо коштів для проведення таких заходів на належному рівні. При проведенні фестивалів та свят значна частина бюджету іде на оренду сценічного та світло-звукового обладнання. Для підтримки розвитку мистецтва, а також подієвого туризму на території новостворених громад ми пропонуємо таке обладнання безкоштовно.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту

Забезпечено сценічним та світло-звукотехнічним обладнанням проведення 73-75 масових заходів соціального, культурного, туристичного, екологічного та освітнього напрямків. Охоплено близько 300 000 відвідувачів даних заходів. Зекономлено 3 – 4 млн. грн. бюджету громад щорічно.

Інноваційність, соціальна ефективність, загальнодоступність, бюджетна ефективність тощо проєкту

Інноваційністю даного проєкту є створення безоплатної сучасної та якісної технічно-музичної бази для проведення регіональних культурно-дозвіллєвих подій, що формують туристичну впізнаваність області.
Соціальна ефективність проявляється в можливості досягнення позитивних змін в територіальних громадах за рахунок економії коштів (3-4 млн. грн. щорічно).
Загальнодоступність:дія даного проєкту розгалужується на мешканців усіх селищ і районів.

Орієнтовний план заходів з реалізації проєкту

1. Проведення тендерних процедур та закупівля мобільної сцени, світло-та звукотехнічного обладнання.
2. Прийом обладнання на баланс управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації.
3. Розробка та затвердження порядку передачі та документальний супровід передачі цього обладнання у разове користування громадам.

Заявник проєкту ВГБ (хто надає лист-погодження проєкту ВГБ, повна юридична назва)

Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації

Територія або назва населеного пункту де планується реалізація проєкту

Рівненська область

Очікуваний обсяг фінансування проєкту ВГБ за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, грн

2574000.0

Обсяг співфінансування проєкту ВГБ з місцевого бюджету, грн

286000.0

Обсяг співфінансування проєкту ВГБ з інших джерел, грн

0.0

Фотографії