Розвиток інфраструктури навчання упродовж життя в сільських громадах Рівненського району Брав участь

Доданий
02.10.2020
Номер
9
Розвиток людського капіталу

Однією з головних перешкод сталого розвитку сільських громад є обмежені можливості для розвитку людського капіталу. У рамках проєкту планується створити інфраструктуру навчання упродовж життя у трьох сільських ОТГ, зокрема:
- Центр вивчення іноземних мов (Великоомелянська ОТГ);
- Центр ІТ-освіти (Дядьковицька ОТГ);
- Центр бізнес-освіти (Клеванська ОТГ).

Автор проєкту
Руслан
Руслан Костюкевич
Бюджет
1 124 608 грн
Розрахунок бюджету
Адреса
Рівненський район, Дядьковичі

Опис

Пріоритет відповідно до номера і назви завдання з Державної стратегії регіонального розвитку

26. Забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального і творчого потенціалу через систему освіти та навчання протягом життя.

Стратегічна ціль реалізації проєкту ВГБ відповідно до номера і назви завдання Стратегії розвитку Рівненської області

Покращення підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, у тому числі розвиток системи освіти впродовж життя

Мета та завдання проєкту

Метою проєкту є створення у трьох сільських громадах Рівненського району інфраструктури для навчання упродовж життя на базі опорних закладів освіти.

Завданнями проєкту є:
1) Створити центр вивчення іноземних мов у Великоомелянській ОТГ на базі Великоомелянського НВК "школа-гімназія".
2) Відкрити центр ІТ-освіти в Дядьковицькій ОТГ на базі опорного закладу "Дядьковицький ліцей".
3) Відкрити центр бізнес-освіти в Клеванській ОТГ на базі Клеванського ліцею №2.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Ринок праці в Україні та в світі швидко змінюється, що потребує постійного розвитку компетентностей та застосування моделі навчання упродовж життя.
Упродовж останніх років динамічно зростає попит на працівників, що мають розвинені інформаційні компетентності та знають іноземні мови. А самозайнятість є одним із пріоритетних напрямів розвитку малого бізнесу.
Жителі сільських громад мають обмежені можливості для реалізації свого права навчання упродовж життя внаслідок нерозвиненої інфраструктури

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту

Більше 15 тисяч жителів сільських Великоомелянської і Дядьковицької та селищної Клеванської територіальних громад отримають можливості для навчання упродовж життя у сфері інформаційних технологій, іноземних мов та підприємництва.

Інноваційність, соціальна ефективність, загальнодоступність, бюджетна ефективність тощо проєкту

Інноваційність - Проєкт є першою спробою в Рівненській області започаткувати навчання упродовж життя на базі співробітництва сільських і селищних громад, спеціалізованих закладів освіти та громадського сектору.
Соціальна ефективність - Реалізація проєкту створить передумови для задоволення потреб в освіті для різних верств населення сільських громад та сприятиме зменшенню безробіття.

Орієнтовний план заходів з реалізації проєкту

1. Проведення тендерних процедур та закупівля обладання для центрів розвитку компетентностей (жовтень-листопад 2020 року).
2. Монтаж та налаштування обладання (листопад-грудень 2020 року).
3. Проведення інформаційної кампанії серед жителів Великоомелянської, Дядьковицької і Клеванської ОТГ (листопад-грудень 2020 року).
4. Запуск центрів розвитку компетентностей в експлуатацію (грудень 2020 року).

Заявник проєкту ВГБ (хто надає лист-погодження проєкту ВГБ, повна юридична назва)

Великоомелянська сільська рада, Дядьковицька сільська рада, Клеванська селищна рада

Територія або назва населеного пункту де планується реалізація проєкту

Проєкт буде реалізований на території трьох об'єднаних територіальних громад: Великоомелянська сільська ОТГ (с. Велика Омеляна), Дядьковицька сільська ОТГ (с. Дядьковичі), Клеванська селищна ОТГ (с. Клевань)

Очікуваний обсяг фінансування проєкту ВГБ за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, грн

1004733

Обсяг співфінансування проєкту ВГБ з місцевого бюджету, грн

119875

Обсяг співфінансування проєкту ВГБ з інших джерел, грн

0.0

Фотографії